Οι εγκαταστάσεις μας

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Νομό Λάρισας και συγκεκριμένα στη περιοχή Συκουρίου (14ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου), σε μία από τις κυριότερες περιοχές παραγωγής αμυγδάλου στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της έχουν αναπτυχθεί στην έδρα της επιχείρησης και έχουν δομηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ασφάλειας και υγιεινής ISO.

Περιλαμβάνουν πλήρως καθετοποιημένη υποδομή με κτηριακό συγκρότημα 3000m2 αποτελούμενοι από χώρους αποθήκευσης, θραύσης, μεταποίησης- τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης ( ψύξης) ξηρών καρπών. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός υπερσύγχρονης τεχνολογίας και πλήρως αυτοματοποιημένος περιλαμβάνει γραμμές θραύσης, ψηφιακής διαλογής, ξήρανσης-ψησίματος, αποφλοίωσης, κοπής και γραμμές αυτόματης συσκευασίας.

πιστοποιήσεις